Yükleniyor...

 

Divider Icon Image
20 Ekim 2022, Perşembe
SAAT SALON - A       Simultane Çeviri Yapılacaktır SALON - B
16:00 - 16:30 AÇILIŞ OTURUMU  
 
Prof.Dr. Hasan BATMAZ
Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı

Prof.Dr. Arcangelo GENTILE

Dünya Buiatri Derneği Başkanı

16:30 - 17:15 KONFERANS  
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. Levent AYDIN
 
Yeni pandemilere hazır mıyız?

Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

17:15 - 17:45 ÇAY KAHVE MOLASI ve STAND ZİYARETLERİ
17:45 - 18:30 I.OTURUM  
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. Hıdır GENÇOĞLU
 
Hipokalsemi ve önleme stratejileri

Prof. Dr. Jesse P. GOFF
Iowa Üniversitesi, ABD

18:30 - 19:30 ÖZEL SEKTÖR SUNUSU - 1  
 


Süt ineklerinde metabolik hastalıklarla mücadele etmek ve hassas besleme teknolojisini kullanarak performanslarını yükseltmek

Vet.Hek. Abdallah ZANKAR
Jefo Nutrition, Kanada 

 

21 Ekim 2022, Cuma
SAAT SALON - A       Simultane Çeviri Yapılacaktır SALON - B       Simultane Çeviri Yapılacaktır
09:00 - 10:30 2.OTURUM 3.OTURUM
  Oturum Başkanları
Prof.Dr. Mehmet MADEN
Prof.Dr. Murat CENGİZ
Oturum Başkanları
Prof.Dr. Nurettin GÜLŞEN
Prof.Dr. Hakan BİRİCİK
09:00 - 09:45
Aşılamalara rağmen buzağılar neden hastalığa yakalanıyor?

Prof.Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD


Besi sığırlarının beslenmesi


Prof.Dr. Armağan HAYIRLI

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Besl. Hast. AD

09:45 - 10:30 Sığırlarda ağrı ve stres yönetimi

Prof.Dr. Alexanders STARKE

Leipzig Üniversitesi-Almanya

Süt ineklerinde yeni NRC (NASEM) ve eski NRC 2001 mineral madde ihtiyaç düzeylerinin karşılaştırılması


Prof.Dr. Jesse P.GOFF

Iowa Üniversitesi-ABD
10:30 - 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI ve STAND ZİYARETLERİ
11:00 - 11:45 4.OTURUM  
  Oturum Başkanı
Doç.Dr. Zafer MECİTOĞLU
 
Klinik Anatomi: Sığırların karın boşluğuna bir bakış

Prof.Dr. Arcangelo GENTILE

Bologna Universitesi-İtalya


11:45 - 12:45 ÖZEL SEKTÖR SUNUSU - 2  
 


Neonatal buzağı ishallerinin tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktalar

Prof.Dr. Sezgin ŞENTÜRK

Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:00 ÖZEL SEKTÖR SUNUSU - 3  
 


BRD Draxxin KP ile sönsün, hayvanınız hızla yeme dönsün!

Abhijit GURJAR

Zoetis Global Ticari İş Geliştirme Direktörü15:00 - 15:45 5.OTURUM 6.OTURUM
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. Armağan HAYIRLI
Oturum Başkanı
Prof.Dr. Hıdır GENÇOĞLU

 
Sütçü ineklerde ayak hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi

Prof.Dr. Pavol MUDRON

Kösice Üniversitesi, Slovakya


Geçiş dönemi ineklerinde yangı ve immunite

Prof.Dr. Barry J.BRADFORD

Michigan Üniversitesi-ABD

15:45 - 16:15 ÇAY KAHVE MOLASI ve STAND ZİYARETLERİ
16:15 - 17:15 SERBEST BİLDİRİLER - 1 SERBEST BİLDİRİLER - 2
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. Gülnaz MECİTOĞLU
Oturum Başkanı
Prof.Dr. Melih YAVUZ

16:15 - 16:30
Etçi sığır sürülerinde stresi yöneterek reprodüktif verimliliği artırabilir miyiz?

Susana ASTIZ


Süt ineklerinde amino asit dengeleme modeli: Çiftlik bazlı bir prospektif çalışma

Bahadır FİDAN
16:30 - 16:45
Düvelerde konvansiyonel ve cinsiyeti belirlenmiş sperma ile tohumlama sonrasında elde edilen embriyoların gebelik oranları üzerine etkisi

Şevket GÜÇLÜ


Metritisli ineklerde vitamin E, A, beta-karoten ve antioksidan durumunun değerlendirilmesi

Romana KADEK

16:45 - 17:00
Embriyo transferi uygulanan Simental ırkı ineklerde progesteron seviyesinin gebelik başarısı üzerine etkisi

Mehmet DÜZER


Süt ineklerinde erken laktasyon döneminde yedirilen rasyonlarda partikül büyüklüğü ile dışkı özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Ali YILDIZ

17:00 - 17:15
Avrupa Sığır Sağlığı Yönetimi Yüksekokulu (ECBHM)

Susana ASTIZ


Farklı senkronizasyon protokollerinde ineklere enerji takviye edilmesinin gebelik performansı ve betahidroksi butirik asit seviyeleri üzerine etkisi

Mustafa DEMİR

16:15 - 17:15 SERBEST BİLDİRİLER - 3 (C SALONU)  
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. Rıfat VURAL
16:15 - 16:30
Holstein gebe ineklerde doğum öncesi karaciğer aktivite indeks ve karaciğer fonksiyonalite indeks değerlerinin doğum sonrası kolostrum IgG düzeyleri ile ilişkisi
Nazlı Senem CAM


16:30 - 16:45
Holstein bir buzağıda anorektal ve urogenital agenesis olgusu ve cerrahi tedavisi
Büşra KİBAR KURT


16:45 - 17:00
Türkiye’de ruminant sağlığı alanında çalışan veteriner hekimlerin mesleki uygulamalarının değerlendirilmesi
Onur TOPAL


17:00 - 17:15
Türkiye’de ruminant sağlığı alanında çalışan veteriner hekimlerin hayvancılıkla ilgili değerlendirmeleri
Hasan BATMAZ

17:15 - 18:00 7.OTURUM ÖZEL SEKTÖR SUNUSU - 4
  Oturum Başkanı
Prof.Dr.
Dursun Ali DİNÇ


Buzağılarda probiyoterapi

Vet. Hek. Ege ÇATALKAYA
 


Ülkemizde sığır abort vakalarının nedenleri, yönetimi ve kontrolü

Prof.Dr. Leyla GÜLER

Veteriner Mikrobiyolog, MG Institute


Oturum sponsorluğunda

18:00 - 19:00   UZMANINA DANIŞ - 1
   


Akut BRD yönetimi ve tedavi / en yaygın vaka senaryoları 


Abhijit Gurjar 


22 Ekim 2022, Cumartesi
SAAT SALON - A       Simultane Çeviri Yapılacaktır SALON - B       Simultane Çeviri Yapılacaktır
09:00 - 10:30 8.OTURUM 9.OTURUM
  Oturum Başkanları
Prof.Dr. Ahmet GÜMEN
Prof.Dr. Abdülkadir KESKİN

Oturum Başkanı
Prof.Dr.Sezgin ŞENTÜRK
Prof.Dr.Abdülkadir ORMAN
09:00 - 09:45
Büyük sütçü sürülerde kaliteli süt üretimi hedefli doğru sağım tekniği

Prof.Dr. Yaşar ERGÜN

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji AD


Yaşam kurtarma rehberi: Antimikrobiyal tedavide yeni stratejiler

Prof.Dr.Murat CENGİZ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD
09:45 - 10:30
Süt işletmelerinde reprodüktif teknolojilerin entegrasyonu ile performans ve yönetimin iyileştirilmesi

Prof.Dr. Julio O.GIORDANO

Cornell Üniversitesi-ABDBuzağıları ishalden neden kaybediyoruz?

Prof.Dr. Mehmet MADEN

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları AD

10:30 - 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI ve STAND ZİYARETLERİ
11:00 - 11:45 10.OTURUM 11.OTURUM
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. İsmet TÜRKMEN
Oturum Başkanı
Doç.Dr. Sena ARDIÇLI
 
Süt sığırlarında ayak hastalıkları ile baş etmek


Doç.Dr. İbrahim AKIN

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi AD


Genomik seleksiyon, hayvan ıslahını sürü sağlığı ve dölverimi açısından nasıl daha da önemli hale getirdi?


Dr. Renzo BONIFAZI

Wageningen Üniversitesi- Hollanda


11:45 - 12:45 ÖZEL SEKTÖR SUNUSU - 5  
 


Sütçü ineklerde doğum sonrası sürecin yönetimi

Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji A.D., Ankara12:45 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:00 ÖZEL SEKTÖR SUNUSU - 6  
 


Başarılı bir geçiş dönemi için besleme stratejileri ve fazlası

Prof. Dr. Phill CARDOSO

Illinois Üniversitesi, ABD15:00 - 16:00 SERBEST BİLDİRİLER - 4 SERBEST BİLDİRİLER - 5
  Oturum Başkanı
Doç.Dr. Ersoy BAYDAR

Oturum Başkanı
Prof.Dr. Yaşar ERGÜN
15:00 - 15:15
Sığırların solunum sistemi hastalığı ile enfekte 84 buzağıda torasik ultrasonografi bulguları
Ümit ÖZCANRobotlu sağım sistemi kullanılan süt ineği işletmeleri için optimum ilk buzağılama yaşı ne olmalı?
Abdülkadir ORMAN


15:15 - 15:30
Sığır kolostrum örneklerinde immnunoglobulin konsantrasyonu ve bakteriyel kontaminasyon
Katharina LICHTMANNSPERGERBüyük ve küçük ölçekli süt çiftlikleri için uygun subklinik mastitis tarama testlerinin seçimini desteklemek için çok kriterli karar analizi
Mehmet AKKÖSE

15:30 - 15:45
Yüksek ve düşük kaliteli inek kolostrumlarının proteomlarının karşılaştırılması
Yiğit KAÇARPulzasyon değişiminin hiperkeratozis ve somatik hücre sayısı üzerine etkisi
Mehmet DURSUN


15:45 - 16:00Holstein ırkı sütçü ineklerde postpartum kan kalsiyum seviyesi ve somatik hücre sayısının iyileştirilmesinde kalsitriol bolus kullanımı
Seçkin SALAR


15:00 - 16:00 SERBEST BİLDİRİLER - 6 (C SALONU) SERBEST BİLDİRİLER - 7 (D SALONU)
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. Huzur Derya ARIK
Oturum Başkanı
Prof.Dr. Hakan ÜSTÜNER

15:00 - 15:15
Sütçü ineklerin yakın kuru döneminde anyonik yemlemenin erken postpartum dönemde metabolik profile etkisi
Usame ŞİMŞEKAberdeen Angus ve diğer etçi ırk sığırlar ile melezlerinde et üretimi ve kalite özelliklerini etkileyen bazı önemli genetik belirteçlerin değerlendirilmesi
Sena ARDIÇLI


15:15 - 15:30
Simmental ırkı buzağılarda süt emme döneminde başlangıç rasyonlarında farklı kaba yem kaynakları ve farklı mısır işleme metotlarının kullanılmasının gelişim performansı üzerine etkisi
Çağdaş KARA
Etçi ırk düvelerde fertilite ve doğum parametreleri
Ayşe UYSAL


15:30 - 15:45
İzmir’in farklı bölgelerinden alınan mısır silajı hibritlerinin besin değerleri açısından değerlendirilmesi
Cantuğ ÇAĞLICANBir sütçü sığır sürüsünde beta-kazein A2 geninin değerlendirilmesi
Ayşe BAYRAKTAR


15:45 - 16:00
Olgu sunumu- subklinik hipokalsemi: Nedenleri ve kontrolüne dair saha tecrübesi
Bahadır FİDAN


 
16:00 - 16:30 ÇAY KAHVE MOLASI ve STAND ZİYARETLERİ
16:30 - 17:15 12.OTURUM 13.OTURUM
  Oturum Başkanı
Prof.Dr. M.Erman OR
Oturum Başkanı
Prof.Dr. Murat FINDIK
 


Sığırların solunum hastalıklarında yardımcı ve modern diagnostik teknikler

Prof.Dr. Thomas WITTEK

Viyana Üniversitesi, Avusturya


Süt işletmelerinde otomatik sistemlerin eklenmesi ile sağlık ve yönetimin takibinin iyileştirilmesi

Prof.Dr. Julio O.GIORDANO

Cornell Üniversitesi-ABD


17:15 - 17:45 KAPANIŞ OTURUMU
17:45 - 18:45 UZMANINA DANIŞ - 2


Vakalar üzerinden BRD koruma ve kontrolü


Doç. Dr. Ersoy Baydar21:00 - 23:30 KAPANIŞ PARTİSİ